Bc. Marián Dobrík

Diplomová práce

Majetková, finančná a kapitálová štruktúra podniku

Assets, financial and capital structure of enterprise
Abstract:
This thesis deals with assets, financial and capital structure of the selected company. The aim of this diploma thesis is to analyse the equity, financial and capital structure of the chosen company. It’s current status, development and factors that influence it. The work contains 13 tables, 5 graphs, and two pictures. The first chapter is dedicated to the definition and characteristics of the assets …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou majetkovej, finančnej a kapitálovej štruktúry vo vybranom podniku. Cieľom záverečnej práce je analyzovať majetkovú, finančnú a kapitálovú štruktúru vybraného podniku. Aktuálny stav, vývoj a faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Práca obsahuje 13 tabuliek, 5 grafov a dva obrázky. Prvá kapitola je venovaná vymedzeniu a charakteristike majetkovej, finančnej a kapitálovej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Oponent: Ing. Marián Smorada, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma

Všechny práce