Michaela MIKLÁŠOVÁ

Diplomová práce

Poškození a zvýhodnění věřitele

Damage caused to a creditor and advantaging of a particular creditor
Anotace:
Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na oblast kriminality, kterou představuje trestný čin poškození věřitele a trestný čin zvýhodnění věřitele, demonstrovat úzkou souvislost mezi majetkovými a hospodářskými trestnými činy, popsat systém ochrany věřitele v českém právním řádu.
Abstract:
The aim of this thesis is to provide a comprehensive insight in the area of a crime represented by the criminal offense of a damage caused to a creditor and the offense of advantaging of a particular creditor, to demonstrate close links between property offences and economic crimes, to describe a system of the protection of a creditor in the Czech legal system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jiří Teryngel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKLÁŠOVÁ, Michaela. Poškození a zvýhodnění věřitele. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo