Nikoleta Varnava

Bakalářská práce

Probační a mediační služba České republiky - její postavení v rámci trestní justice

Probation and Mediation Service of the Czech Republic - its Position in the Criminal Justice System
Anotace:
Téma bakalářské práce zní Probační a mediační služba České republiky - její postavení v rámci trestní justice. Cílem bakalářské práce je zjistit aktuální problémy v trestní justici při naplňování alternativních sankcí. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a empirické. První část bakalářské práce se věnuje teoretickým poznatkům, které se týkají Probační a mediační služby …více
Abstract:
Thesis topic concerns the Probation and Mediation Service of the Czech Republic - its position within the criminal justice system. The aim of the thesis is to explore the current problems in the criminal justice system in the implementation of alternative sanctions. The thesis is divided into two main parts, theoretical and empirical. The first part of the thesis is devoted to theoretical knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Varnava, Nikoleta. Probační a mediační služba České republiky - její postavení v rámci trestní justice . Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická