Bc. Markéta Jašová

Master's thesis

Možnosti obcí ovlivnit výši daně z nemovitých věcí

Possibilities of municipalities to influence the amount of real estate tax
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zákonnými možnostmi obcí, prostřednictvím kterých jsou schopny ovlivnit výši daně z nemovitých věcí. První část práce je zaměřena na problematiku finančního hospodaření obcí a daně z nemovitých věcí. Ve druhé části práce je provedena analýza finančního hospodaření vybrané obce, je rozebráno využívání možností ovlivnit výši daně z nemovitých věcí obcemi v České republice a …more
Abstract:
The diploma thesis deals with legal possibilities of municipalities to influence the amount of real estate tax. The first part of this thesis is focused on the financial management of municipalities and the real estate tax. In the second part of this thesis the financial management of selected municipality is analysed, then the use of possibilities to influence the real estate tax by municipalities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Reader: Ing. Filip Hrůza, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta