Mgr. Alena Večeřová

Diplomová práce

Zrušení kojeneckých ústavů a dětských domovů – přínos a rizika pro děti.

Dissolution of baby institutions and children's homes - contribution and risks
Anotace:
Diplomová práce směřuje k zodpovězení základní výzkumné otázky: „Jaké jsou postoje sociálních pracovníků vybraného oddělení sociálně-právní ochrany dětí k navrhovanému zrušení kojeneckých ústavů a dětských domovů a s tím související přínos a rizika pro děti?“ Rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů je zde chápáno jako postupný proces deinstitucionalizace ústavní výchovy, který je jedním z cílů …více
Abstract:
This thesis aims to answer a basic research question: „What are the attitudes of social workers of chosen department for social and legal protection of children to the proposal of dissolution of infant institutions and children’s homes and what are associated benefits and risks for children? Dissolution of infant institutions and children´s homes is seen as a gradual deinstitutionalisation process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií