Tomáš Plaček

Bakalářská práce

Marketingová strategie vybraného podniku

The marketing strategy of Czech Hookah Club – Hlučín
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat marketingovou strategii, která byla použita podnikem „Czech Hookah Club – Hlučín“ při vstupu na Český trh. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a analytickou. V teoretické části jsou popsány teoretické poznatky, důležité pro analýzu marketingové strategie podniku. Praktická část je zaměřena na stávající marketingovou strategii podniku …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to analyse the marketing strategy that was used by the company „Czech Hookah Club – Hlučín“ when it entered the Czech market. The thesis is divided into two parts - theoretical and analytical. The theoretical part is focused on the theoretical knowledge relevant to the analysis of marketing strategy. The practical part describes current marketing strategy of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Sedláček
  • Oponent: František Janatka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Globální podnikání a management