Bc. Tereza Smítalová

Master's thesis

Komerční sekta nebo jen dobrý business?

Etnografie multi-level marketingové firmy

Commercial sects or just a good business?
Abstract:
Diplomová práce popisuje fungování konkrétní multi-level marketingové společnosti. Cílem je zjistit, zda se tato firma svými znaky shoduje s charakteristickými rysy sekt a spadá tak do skupiny komerčních sekt/kultů. Pozornost je věnována především strategii získávání nových členů a metodám, skrze něž uplatňuje firma své postavení a dosahuje zisků.
Abstract:
The master thesis describes activity of a specific multi-level marketing company. The main goal is to find out if the multi-level marketing organizations can be called a commercial sect/cult and if there are any similarities with religious cults. It is focused on the strategy of recruiting new members and to the methods through which the company confirm its position and achieve profits.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Smítalová, Tereza. Komerční sekta nebo jen dobrý business?. Pardubice, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická