Bc. Renata Strnadová

Bakalářská práce

Kvalita a dostupnost zdravotní péče ve světle probíhajících reforem

Quality and availability of health care in course of current reforms
Anotace:
Na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče jsou zaměřeny stávající zdravotní reformy. Podstatnou roli hraje nastavení a dodržování určitých standardů v poskytování zdravotní péče. Zásadní problém lze vysledovat jak ve veřejném zdravotním systému, tak v managementu zdravotnických zařízení, chybějící kontrole a zpětné vazbě. Cílem práce je shrnutí informací o současném zdravotním systému a následné …více
Abstract:
Improvement of quality and accessibility of health care is the aim of the current reforms of the health system. Setting and maintaining certain standards in supplying health care plays an essential role here. The fundamental problem can be traced both in the public health care system and the management of health facilities, where there is a lack of control and feedback. The aim of this thesis is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní