Bc. Michal Huťka

Bakalářská práce

Online marketingová komunikace internetového obchodu Laporte.cz

Online marketing communication of e-shop Laporte.cz
Anotace:
Cílem práce je optimalizovat marketingovou komunikaci e-shopu Laporte.cz v online prostředí. Teoretická část bude obsahovat specifikaci marketingového komunikačního mixu se zaměřením na online marketing a dále popis jednotlivých nástrojů online marketingové komunikace, především popis webu, PPC kampaní, SEO, remarketingu, E-mailingu, tvorby obsahu, sociálních médií a další. Návrhová část tyto prvky …více
Abstract:
The aim of the Bachelor thesis, is to optimize the marketing communication of the e-shop Laporte.cz. in online environment. The theoretical part will contain the specification of marketing communication mix with a focus on an online marketing, together with the description of different instruments of online marketing communication, especially the description of the web, PPC compaigns, SEO, re-marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/y3ut3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Radka Bauerová
  • Oponent: Ing. Dalibor Šimek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné