Bc. Michal Huťka

Bachelor's thesis

Online marketingová komunikace internetového obchodu Laporte.cz

Online marketing communication of e-shop Laporte.cz
Abstract:
Cílem práce je optimalizovat marketingovou komunikaci e-shopu Laporte.cz v online prostředí. Teoretická část bude obsahovat specifikaci marketingového komunikačního mixu se zaměřením na online marketing a dále popis jednotlivých nástrojů online marketingové komunikace, především popis webu, PPC kampaní, SEO, remarketingu, E-mailingu, tvorby obsahu, sociálních médií a další. Návrhová část tyto prvky …more
Abstract:
The aim of the Bachelor thesis, is to optimize the marketing communication of the e-shop Laporte.cz. in online environment. The theoretical part will contain the specification of marketing communication mix with a focus on an online marketing, together with the description of different instruments of online marketing communication, especially the description of the web, PPC compaigns, SEO, re-marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 8. 2020
  • Supervisor: Ing. Radka Bauerová
  • Reader: Ing. Dalibor Šimek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné