Bc. Martina Nováková

Bakalářská práce

Tři oříšky pro Popelku, Třetí princ, Sůl nad zlato. Filmové pohádky s Libuší Šafránkovou z perspektivy genderu

Three Nuts for Cinderella, The Third Prince, The Salt Prince. Czech Film Fairy Tales Starring Libuše Šafránková from the Perspective of Gender
Anotace:
Ženské hrdinky ve filmových pohádkách jsou většinou vyobrazovány tradičním způsobem, tedy na základě genderových stereotypů. Ve své práci se budu věnovat právě těm pohádkovým hrdinkám české kinematografie, ztvárněných herečkou Libuší Šafránkovou, které z těchto stereotypů vybočují.
Abstract:
Female heroines in fairy tale movies are usually portrayed in traditional way - i.e. on the basis of gender stereotypes. In my work, I will focus on those Czech fairy tale movie heroines starring Libuše Šafránková, who are not influenced by these stereotypes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Skupa, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Šárka Gmiterková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury