Bc. Nikol Klimešová

Diplomová práce

Subjektivně vnímaná kvalita života prodejců časopisu Nový prostor

Subjectively perceived quality of life by Nový prostor magazine vendors
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá subjektivně vnímanou kvalitou života prodejců časopisu Nový Prostor. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. První část práce se věnuje sociálnímu vyloučení a faktorům, které ho mohou ovlivňovat. Následuje bezdomovectví, kde popisuji typologii bezdomovectví a možnosti jejich reintegrace. Následuje kapitola o kvalitě života, jejích přístupech a možnostech …více
Abstract:
This diploma thesis deals with subjectively perceived quality of life by Nový Prostor magazine vendors. It is divided into the theoretical and empirical part. The first part deals with social exclusion and factors that can influence it. This is followed by homelessness, where I describe the typology of homelessness and the possibilities of reintegration. Followed by the chapter of the quality of life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta