Dana PREŇKOVÁ

Diplomová práce

Trestné činy v dopravě a princip omezené důvěry

Criminal Offences In Traffic and Principle of Limited Trust
Anotace:
Záměrem práce zabývající se trestnými činy v dopravě, především dopravními nehodami, bylo věnovat se problematice dopravy z pohledu trestního práva a kriminalistiky. Na začátku se proto zabývá samotným pojmem dopravy, trestných činů v dopravě a dopravních nehod z těchto dvou pohledů a následně rozebírá příčiny dopravních nehod, z nichž největší pozornost věnuje lidskému faktoru. V samostatné kapitole …více
Abstract:
The intention of this thesis dealing with criminal offenses in traffic, especially traffic accidents, was paid attention to the issue of traffic from the perspective of criminal law and criminology. Therefore it deals with the very concept of traffic, traffic offenses and accidens from these two perespectives at the beginning and then analyzes the causes of accidents, of which pays the greatest attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PREŇKOVÁ, Dana. Trestné činy v dopravě a princip omezené důvěry. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/