Kristýna MICHÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Pocit osamělosti u dětí jako důsledek absence rodičovské péče

The feeling of loneliness in children as an impact of parental care absence.
Anotace:
Tématem této bakalářské práce byl pocit osamělosti u dětí jako důsledek absence rodičovské péče, kdy za pomoci jednotlivých odborných teorií a výzkumných zpráv došlo k naplnění jejího hlavního cíle, který zněl ?Navrhnout vhodné způsoby práce s dětmi vyrůstajícími v náhradních ústavních zařízeních, u kterých z důvodu nevytvoření adekvátní citové vazby dochází k prožívání osamělosti.? Cíle práce bylo …více
Abstract:
The topic of this thesis was the feeling of loneliness among children as a result of the absence of parental care, where with the help of professional theory and research reports was fulfilled its main objective, with name "Suggest suitable ways of working with children growing up in alternative institutional facilities, where absence of adequate emotional attachament leads to feelings of loneliness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2012
Zveřejnit od: 14. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 8. 1. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Lenka Tkadlčíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MICHÁLKOVÁ, Kristýna. Pocit osamělosti u dětí jako důsledek absence rodičovské péče. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.11.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 14. 11. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 98venl 98venl/2
14. 11. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
17. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.