Bc. Michal Jankovič

Master's thesis

Lojalita návštevníka kúpeľnej destinácie

Loajalita návštěvníka lázeňské destinace
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením loajality návštěvníka lázeňských destinací Slovenské republiky. Cílem práce je pomocí dotazníkového šetření identifikovat klíčové faktory kvality ovlivňující loajalitu návštěvníka slovenské lázeňské destinace a objasnit rozdíly ve vnímání kvality služeb mezi klienty a poskytovateli. Pozornost je také věnována objasnění rozdílů konkrétních segmentů návštěvníků z …more
Abstract:
The diploma thesis deals with evaluation of the visitors loyalty to the spa destinations of Slovak Republic. The aim of the thesis is to identify key quality factors influencing the visitors loyalty to Slovak spa destinations and to clarify differences between clients and providers in their perception of the quality of services. Attention is also paid to clarifying the differences between specific …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením lojality návštevníka kúpeľných destinácií Slovenskej republiky. Cieľom práce je pomocou dotazníkového šetrenia identifikovať kľúčové faktory kvality vplývajúce na lojalitu návštevníka slovenských kúpeľných destinácií a objasniť rozdiely vo vnímaní kvality služieb medzi klientmi a poskytovateľmi. Pozornosť je tiež venovaná objasneniu rozdielov konkrétnych segmentov …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 990oc6 990oc6/2
20/5/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Zerdaloglu, S.
20/5/2017
Zerdaloglu, S.
20/5/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.