Theses 

Současná romská mládež a specifika trávení volného času z pohledu pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež – Bc. Erik TKADLČÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Erik TKADLČÍK

Diplomová práce

Současná romská mládež a specifika trávení volného času z pohledu pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Contemporary Roma youth and specifics of using their leisure from the perspective of workers of low-threshold facilities for children and youth

Anotace: Záměrem této diplomové práce je analyzovat specifika trávení volného času romskou mládeží z pohledu pracovníků nízkoprahových center v Olomouckém kraji na základě rozhovoru s pracovníky nízkoprahových center pro romskou mládež a navrhnout případnou úpravu skladby a povahy volnočasových aktivit pro romskou mládež v kraji. Teoretická část této diplomové práce je soustředěna na objasnění pojmu volný čas, představení nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, charakteristika romského etnika a volný čas romské mládeže. V empirické části budou představeny možnosti trávení volného času romskou mládeží konkrétně v Olomouckém kraji, analýza volnočasové nabídky a výzkumné šetření prostřednictvím rozhovorů s pracovníky konkrétních nízkoprahových zařízení se záměrem zjistit jejich zkušenosti s trávením volného času romských dětí a mládeže.

Abstract: The aim of this thesis is to analyze the specifics of spending free time by Roma youth from the point of view of low-threshold centers in the Olomouc Region on the basis of an interview with low-threshold Roma youth centers adjusting the composition and nature of leisure activities for Roma youth in the region. The theoretical part of this thesis is focused on clarifying the concept of leisure time, introducing low-threshold facilities for children and youth, characteristics of Roma ethnicity and free time of Roma youth. In the empirical part, the possibilities of spending free time by Roma youth specifically in the Olomouc Region, analysis of leisure time offers and research by means of interviews with workers of specific low-threshold facilities will be presented with the intention to find out their experiences with spending free time of Roma children and youth.

Klíčová slova: Volný čas, volnočasové aktivity, nízkoprahová zařízení, romská mládež

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=226733 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

TKADLČÍK, Erik. Současná romská mládež a specifika trávení volného času z pohledu pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 07:08, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz