Theses 

Nízkoprahová zařízení a jejich vliv na studijní a volnočasové aktivity dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit v ČR. – Karolína SLEZÁČKOVÁ BINDROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Karolína SLEZÁČKOVÁ BINDROVÁ

Bakalářská práce

Nízkoprahová zařízení a jejich vliv na studijní a volnočasové aktivity dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit v ČR.

The role of Low-treshold Institutions on children and youth study and freetime activities in Socially excluded localities in Czech republic.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a jejich vlivu na studijní a volnočasové aktivity klientů pocházející ze sociálně vyloučených lokalit v ČR. Teoretická část představuje historický exkurz vývoje nízkoprahových zařízení v Čechách od roku 1989, jejich legislativní rámec a utváření metodiky práce s klienty. Praktická část zkoumá dopad činností nízkoprahového zařízení na děti a mládež navštěvující zařízení.

Abstract: My BAlechor thesis is focused on the issue of Low-treshold institutions for children and youth in social excluded localities in the Czech republic. The main of thesis is influence of low-treshold institutions on study and free time activities on their clients. Theoretical part concerns development of low-treshold institutions in Czech republic since 1989 with all relevant aspects such as legislative frame and the creation of metodology of work with target group. The practical part analyse positive benefits of low-treshold institutions on children and youth activities in the social excluded locality.

Klíčová slova: Nízkoprahové zařízení, děti a mládež, sociálně vyloučená lokalita, studium, volnočasové aktivity

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Ivana Čepičková -Brtnová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SLEZÁČKOVÁ BINDROVÁ, Karolína. Nízkoprahová zařízení a jejich vliv na studijní a volnočasové aktivity dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit v ČR.. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 03:02, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz