Kristýna Moškořová

Diplomová práce

Vícekriteriální zhodnocení fungování profesionálních divadel v České republice

Multi-criteria Evaluation of the Functioning of Professional Theatres in the Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá vícekriteriálním zhodnocením profesionálních divadel. Cílem bylo vícekriteriální zhodnocení profesionálních divadel v letech 2011-2019. Zhodnocení probíhalo pomocí technických, výkonových a finančních ukazatelů, které byly aplikovány na profesionální divadla Asociace profesionálních divadel České republiky. Asociace sdružuje 39 profesionálních divadel z celkového počtu 205 divadel bez …více
Abstract:
This thesis deals with multicriteria evaluation of professional theaters. The aim was a multi-criteria evaluation of professional theaters between the years 2011-2019. The evaluation was carried out using technical, performance and financial indicators, which were applied to professional theaters of the Association of Professional Theaters of the Czech Republic. The association unites 39 professional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
  • Vedoucí: Jiří Bečica
  • Oponent: Eva Ardielli

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava