Petra Čechová

Diplomová práce

Zhodnocení hospodaření profesionálních divadel v České republice

Financial Management Evaluation of the Professional Theatres in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce řeší divadelní oblast České republiky, konkrétně profesionální divadla. Cílem práce je zhodnocení hospodaření divadel v asociaci profesionálních divadel za období 2011 až 2015. Zhodnocení probíhá v několika rovinách, přičemž stěžejní je hodnocení divadel pomocí ukazatelů finanční analýzy, konkrétně poměrových ukazatelů rentability, stability, aktivity a likvidity. Dílčím cílem práce je posoudit …více
Abstract:
This work is solving theatre area of Czech republic. Mostly this work solve professional theatres. The goal is assessment management of theatres in association of professional theatres in the years 2011 till 2015. Evaluation takes place at several levels, which is crucial of ratings theaters using financial analysis, namely ratios of profitability, stability, activity and liquidity. The operational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Jiří Bečica
  • Oponent: Lenka Rutteová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava