Bc. Nikol Lochmanová

Master's thesis

Veřejný ochránce práv a jeho pravomoci

The Ombudsman and his jurisdictions
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou instituce veřejného ochránce práv v České republice a jeho pravomocemi. Cílem je identifikovat problémové oblasti, popř. navrhnout opatření v oblasti pravomocí funkce veřejného ochránce práv. Teoretická část práce seznamuje s institucí veřejného ochránce práv, definuje jeho roli, pravomoci i samotný vznik instituce. Praktická část bude věnována průzkumu oblasti …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of the institution of the Public Defender of Rights in the Czech Republic and his powers. The aim is to identify problem areas, or. to propose measures in the area of the powers of the Ombudsman. The theoretical part of the thesis acquaints with the institution of the Public Defender of Rights, defines his role, powers and the very origin of the institution. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2021
  • Supervisor: JUDr. Michal Vítek, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy