Bc. Zdeněk ELFMARK

Bakalářská práce

Gastronomie a zdravý životní styl

Gastronomy and health style of life
Anotace:
Hlavním tématem této práce je pohled na zdravou výživu, její vliv na správnou funkci lidského organismu a jak do této oblasti zasahuje dnešní gastronomie. V práci je věnována pozornost hlavním složkám výživy, jejich ovlivňování lidského organismu na způsoby stravování, jak dnešní gastronomie bojuje s civilizačními onemocněními a věnuje se pozornost sestavování jídelních lístků a doporučeným výživovým …více
Abstract:
Main subject of this work is view on healthy nutrition, its influence of right function of human organism and how into this area intervene today{\crq}s gastronomy. In work the attention is paid to main components of food, their influence on human organism to manners of food, how today{\crq}s gastronomy fights with the civilization diseases and pays attention to formation of menu and to registered nutrition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2008
Identifikátor: 7976

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2008
  • Vedoucí: prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ELFMARK, Zdeněk. Gastronomie a zdravý životní styl. Kroměříž, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 08. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.