Bc. Natálie Hynková

Bakalářská práce

Ochrana osobních údajů a veřejná správa

Personal Data Protection and Public Administration
Anotace:
V oblasti ochrany osobních údajů je nutné přijímat opatření k zamezení zneužití osobních údajů a tím se vyvarovat následnému postihu. Kontrolní orgány svou činností zjišťují, omezují či napravují porušení právního řádu. Historie tohoto právního odvětví se odstupem několika let pracným procesem dostala do stavu, který je srovnatelný s možnostmi v demokratickém státě. Důsledné právní zakotvení slouží …více
Abstract:
In save area personal data is necessary receive procuration to prevention misuse personal data and thereby with you-warn against resulting recourse. Auditing body of his activity investigate with, hold under or settling failure legal order. Story hereof law line with distance several flight elaborate suit catch it into state, that is of comparable to possibility in democratic state. Consequential law …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta