Eunika POLIÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Životní styl ženy v období těhotenství

Lifestyle of women during pregnancy
Anotace:
Cíl: Cílem bylo zjistit, jak se mění životní styl ženy po otěhotnění, jaké změny žena učiní v životosprávě, v pohybové aktivitě, či v užívání návykových látek a zda žena dodržuje tyto změny. Teoretická část se zabývá definicí životního stylu, změnami, které se projevují v organismu těhotné ženy a změnami v životním stylu těhotné ženy. Metodika: V měsících prosinec 2011 až únor 2012 byl prováděn průzkum …více
Abstract:
Aim: The aim is to find out the pregnant woman?s lifestyle changes. What changes she makes in her daily schedule, activities and consumtion of addictive substances. How she keeps to these changes. The theory part includes definition of lifestyle, changes in a pregnant woman organism and changes in pregnant woman lifestyle. Methodic: Within period from Dec 2011 to Feb 2012 there was a research done …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLIÁČKOVÁ, Eunika. Životní styl ženy v období těhotenství. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta