Veronika VOLFOVÁ

Bakalářská práce

Životní styl ženy v těhotenství

The lifestyle of pregnancy women
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na informovanost těhotných žen v oblasti zdravého životního stylu. V teoretické části jsou popsány jednotlivé složky zdravého životního stylu a jejich problematika. Dále je popsána péče porodní asistentky a její edukace v jednotlivých oblastech zdravého životního stylu. Pro výzkumné šetření byla využita kvalitativní metoda. Sběr dat byl uskutečněn pomocí polostrukturovaných …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the of pregnant women´s awareness in the field of healthy lifestyle. In the theoretical part there are described individual parts of healthy lifestyle and their problems. It also describes care of the midwife and her education in individual areas of healthy lifestyle. For the research I have used a qualitative method. Data collection was done with using semi-structured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Drahomíra Filausová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOLFOVÁ, Veronika. Životní styl ženy v těhotenství. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses yrx3bw yrx3bw/2
4. 5. 2018
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.