Michaela Mlčáková

Bakalářská práce

Alternativní metody zvládání nádorové a chronické bolesti

Alternative Methods of Managing Cancer and Chronic Pain
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá alternativními metodami zvládání nádorové a chronické bolesti. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části si přiblížíme pojem bolest včetně patofyziologie, druhy bolesti a především její léčbu s přihlédnutím k alternativním metodám. Další důležitou kapitolou naší práce je alternativní medicína, která se dělí na nekonvenční a vědeckou medicínu. V této …více
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with alternative methods of treatment of tumoral and chronic pain. The thesis consists of theoretical and practical part. Theoretical part explains term of pain including pathophysiology, types of pain and above all the treatment of pain when taking into consideration alternative methods as well. The next important part of our work describes alternative medicine which can …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Koutecký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mlčáková, Michaela. Alternativní metody zvládání nádorové a chronické bolesti. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe