Klára Lysoňková

Diplomová práce

Nádorová bolest a léčebné přístupy

Cancer pain and treatment approaches.
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice nádorové bolesti a jejich léčebných přístupů u pacientů s onkologickým onemocněním. Zaměřuje se především na intenzitu prožívané bolesti a možné metody jejího snižování. Práce se skládá ze dvou částí ? teoretické a praktické. V teoretické části jsem shrnula získané poznatky o bolesti od historie, přes definici, fyziologii, klasifikaci, hodnocení až po její léčbu …více
Abstract:
This master thesis elaborates the topic of cancer pain and the treatment approach to patients with cancer. The paper focuses mainly on the intensity of pain and possibilities of reducing it. The thesis consist of two parts - theoretical and practical. The theoretical part summarizes historical knowledge on the subject of pain, together with pain definition, its physiology, classification, evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lysoňková, Klára. Nádorová bolest a léčebné přístupy. Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií