Mgr. Natálie Ivanovská

Diplomová práce

Analýza pojmu zaměřování podnikatelské činnosti na členský stát spotřebitele (analýza čl. 17 odst. 1 písm. c) Nařízení Brusel Ibis a čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Řím I

Analysis of the Concept of Directing Commercial Activities in the Member State of Consumer's Domicile (in the Context Art. 17 (1) (c) Brussels IRecast Regulation and Art. (1) b) Rome I Regulation
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analýza pojmu „zaměřování podnikatelské nebo profesionální činnosti v členském státě, v němž má spotřebitel bydliště“ v kontextu Nařízení Řím I a také v kontextu Nařízení Brusel I a Brusel I bis. V této práci se zaměřuji na spotřebitelské smlouvy uzavírané online, neboť se stávají součástí každodenního života. Stěžejní kapitolou této práce je rozbor judikatury Soudního …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is to analyse the concept of „directing commer-cial or professional activities in the Member State of the consumer’s domicile“ in the context of Rome I Regulation and also in the context of Brussels I and Brus-sels I recast Regulations. In this thesis I focus on online consumer contracts, as they become a reality of everyday life. The most essential part of this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta