Bc. Adriana Sailerová Rothová

Master's thesis

Firemní kultura a společenská odpovědnost

Corporate culture and Corporates social responsibility
Abstract:
Diplomová práce se zabývá oblasti firemní kultury a CSR. V teoretické části práce obsahuje základní vymezení pojmu souvisejících s firemní kulturou a CSR. Za pomoci odborné literatury je popsána struktura filozofie firemní kultury a CSR je rozdělena podle třech základních pilířů. Praktická část obsahuje náhled do firemní kultury nadnárodní farmaceutické společnosti a zároveň zkoumá společensky odpovědné …more
Abstract:
The thesis deals with corporate culture and CSR. The theoretical part contains the basic definition associated with the corporate culture and CSR. With the help of scientific literature describes the structure of the corporate culture and philosophy of CSR is divided by three fundamental pillars. The practical part contains an insight into the corporate culture of a multinational pharmaceutical company …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní