Tomáš DĚDINA

Master's thesis

E-learning - analýza využití e-learningu ve společnosti

E-learning - Analysis using of e-learning in the company
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá využitím e-learningu ve společnosti RWE působící v České republice. Teoretická část detailně rozebírá vzdělávání zaměstnanců v současných firmách. Popisuje proces učení a jeho formy a dále uvádí motivaci k učení s důrazem na využití e-learningu jako efektivní a moderní formy vzdělávání. Praktická část analyzuje dosavadní využití e-learningu v RWE pro vzdělávání THP. Výsledkem …viac
Abstract:
The thesis deals with the use of e-learning at RWE operating in the Czech Republic. The theoretical part discusses the training of employees in contemporary companies in detail. It describes the process of learning and its forms and gives motivation for learning with an emphasis on the use of e-learning as an effective and modern educational form. The practical part analyzes the current use of e-learning …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014
Zverejniť od: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Ingrid Nagyová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DĚDINA, Tomáš. E-learning - analýza využití e-learningu ve společnosti. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta