Zuzana VLASÁKOVÁ

Bakalářská práce

Systém kategorizace prací a jeho postup k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců

The system of categorization of work and its process to ensure of occupational safety and health protection of employees
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců takovými faktory, které ze zdravotního hlediska rozhodují o kvalitě pracovních podmínek, a které jsou charakteristické pro danou práci na konkrétním pracovišti. Cílem práce je popsat schéma postupu při přípravě podkladů ke kategorizaci prací. Na základě podkladů vypracovat návrh na zařazení prací do kategorií. Podle zjištěných rizikových …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on an evaluation of employees stress level by such factors that determine from the health point of view the quality of working conditions and that are characteristic for the work at a particular workplace. The main objective of this thesis is to describe the procedure scheme for the basis preparation of documentation for categorization of work and on the basis of sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Ambroz

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLASÁKOVÁ, Zuzana. Systém kategorizace prací a jeho postup k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví