Bc. Eva KŘÍŽOVÁ

Diplomová práce

Problematika systému pacientem řízené analgezie v intenzivní pooperační péči

System of patient-controlled analgesia in intensive postoperative care
Anotace:
Cíl: Cílem této práce bylo zjistit úroveň teoretických znalostí sester, pracujících na vybraných pracovištích pooperační intenzivní péče, o zásadách užití systému pacientem řízené analgezie (dále PCA). Dílčími cíli bylo zjistit, zda je užití systému PCA na zkoumaných pracovištích upraveno vnitřním předpisem, a dále porovnat úroveň vědomostí sester o problematice PCA v závislosti na těchto proměnných …více
Abstract:
Aim: The aim of this work was to find out the level of theoretical knowledge of nurses working on chosen postoperative intensive care workplaces about the guidelines for the use of Patient-Controlled Analgesia system (PCA). Partial aims were to find out if the use of the PCA system on selected workplaces is governed by internal rules, to compare the knowledge level of the nurses about the PCA issues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Dana Streitová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘÍŽOVÁ, Eva. Problematika systému pacientem řízené analgezie v intenzivní pooperační péči. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta