Bc. Natálie Nestrašilová

Diplomová práce

Marketingové strategie nákupních center

Shopping Malls’ Marketing Strategies
Anotace:
Cílem této diplomové práce je na základě rešerše odborné literatury a následné identifikace a analýzy soudobých marketingových strategií obchodních center vypracovat návrh marketingové strategie nového obchodního centra jako výukový materiál pro školení pracovníků obchodního centra. V teoretické části jsou využity prameny odborné literatury k vymezení hlavních pojmů. Praktická část obsahuje komparativní …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to elaborate a proposal of marketing strategy of a new shopping center as an educational material for the training of employees of a shopping center. Based on available publications research, identification and analysis of contemporary marketing strategies of shopping centers is a suitable training process recommended. In the theoretical part are used sources of specialized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Ladislava Knihová, MBA
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní