Natalya Glybyshen

Bachelor's thesis

Robotická automatizace business procesu za použití integračního nástroje Blue Prism

Robotic automation of business process using the Blue Prism integration tool.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatizace business procesu pomocí integračních nástrojů. Cílem práce je seznámit se z možností automatizace v prostředí BluePrism, za účelem zrychlení a zefektivnění business procesu. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou.Teoretická část práce se zabývá historií a současností v oblasti robotické automatizace. Dále jsou popsány a srovnány …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with business process automation using integration tools. The aim of this work is to learn about the possibility of automation in the Blue Prism environment in order to speed up and streamline the business process. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical.In the theoretical part of this work we will deal with the history and present in the field of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 2. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2020
  • Supervisor: Ladislav Luc
  • Reader: Jakub Novotný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80118