Natalya Glybyshen

Bachelor's thesis

Robotická automatizace business procesu za použití integračního nástroje Blue Prism

Robotic automation of business process using the Blue Prism integration tool.
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatizace business procesu pomocí integračních nástrojů. Cílem práce je seznámit se z možností automatizace v prostředí BluePrism, za účelem zrychlení a zefektivnění business procesu. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou.Teoretická část práce se zabývá historií a současností v oblasti robotické automatizace. Dále jsou popsány a srovnány …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with business process automation using integration tools. The aim of this work is to learn about the possibility of automation in the Blue Prism environment in order to speed up and streamline the business process. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical.In the theoretical part of this work we will deal with the history and present in the field of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedúci: Ladislav Luc
  • Oponent: Jakub Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80118