Ing. Michal Wit Pospíšil, BA (Hons)

Bakalářská práce

Obchodní podmínky v mezinárodním obchodě - teoretická a praktická analýza

Commercial Terms in International Trade - Theoretical and Practical Analysis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá regulací obchodních podmínek v mezinárodním obchodě se zbožím. Stěžejním dokumentem pro jejich regulaci je Vídeňská úmluva a zásady, na kterých byla vytvořena. Obchodní podmínky jsou definovány, odlišeny od ostatních smluvních nástrojů a zhodnoceny jejich výhody a nevýhody. V praktické části jsou rozebrány konkrétní obchodní podmínky firmy působící v mezinárodním prostředí …více
Abstract:
This bachelor’s thesis describes regulation of commercial terms (i.e. terms and conditions) in international trade. The fundamental document regulating these commercial terms is the Vienna Convention and its principles. Furthermore, terms and conditions are defined in detail, separated from similar tools used for contraction and assessed their pros and cons. In practical part of this paper are diligently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma

Všechny práce