Mgr. Lucie Kudláčková

Bachelor's thesis

Využití datových specifikací směrnice INSPIRE k vytváření tematických map.

Use of INSPIRE data for thematic mapping
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vytvářením tematických map z dat, které jsou poskytovány směrnicí INSPIRE. Cílem práce je poskytnout co nejvíce informací k datové sadě Stav ovzduší a vytvoření tematických map z již zmíněné datové sady. Zájmem je ukázat rozdíl mezi vytvářením Use Case v datové specifikaci a realitou v roce 2014.
Abstract:
The bachelor thesis refers to creating thematic maps from the data which are available from the INSPIRE Directive. The goal is to provide as much as possible information to data set Atmospheric Conditions and to creating thematic maps from the data set mentioned above. The aim is to show the difference between the created Use case in the data specification and the reality in 2014.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Reader: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta