Ing. Romana Graciková

Master's thesis

Hodnocení ekonomické efektivnosti investice

Economic evaluation of investment effeciency
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým hodnocením investičního projektu – filtračního zařízení „KALOLIS“ a následným doporučením na jeho nákup. Firma se rozhoduje, zda má nadále používat stávající kalolis, který má vyšší náklady nebo koupit nový kalolis s nižšími náklady. Zisk z výroby katalyzátoru při použití nové investice se zvýší o cenu úsporného opatření, z důvodu snížení nákladů na výrobu …more
Abstract:
The thesis deals with economical evaluation of the capital project – a filtraton device called „filter press“ and followed up recommendation for its purchase. The company is just deciding if to keep on using the current filter press which has higher costs or to buy a new one with lower costs. The profit from catalyst production when using the new investment will increase for the economy drive price …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Miroslav Tomášek
  • Reader: Ing. Libor Turek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní