Bc. Nela Fáberová

Diplomová práce

Becoming an American: Il/legal Immigration to the USA.

Becoming an American: Il/legal Immigration to the USA.
Anotace:
Tato Diplomová práce pojednává o imigračním procesu současných imigrantů do USA. Zaměřuje se jak na nelegální, tak na legální imigraci a zkoumá pocity imigrantů a také cestu jejich imigrace. Práce poskytuje přehled historie imigrace do USA a také popisuje současnou imigraci, včetně jejího procesu, důvodů a dopadu. Kromě toho také rozebírá Americký Sen. Imigrace a Americký Sen jsou rovněž popsány z …více
Abstract:
This Diploma thesis deals with the immigration process of current immigrants to the USA. It focuses both on illegal and legal immigration and investigates the feelings of immigrants as well as the path of their immigration. The thesis presents an overview of the history of immigration to the USA and also gives a description of current immigration, including its process, reasons for immigration and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: M.A. Michael George
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta