Bc. Monika Spitzerová

Diplomová práce

Faktory ovlivňující syndrom vyhoření u zdravotníků (srovnání onkologie a psychiatrie).

Factors affecting burn out syndrome in health care professionals (comparison between oncology and psychiatry).
Anotace:
Cílem diplomové práce bude porovnat riziko vzniku syndromu vyhoření u pracovníků vybraných medicínských oborů, kdy každý obor je vystaven specifické psychické zátěži dle své specializace. V teoretické části se zaměříme na syndrom vyhoření, možnosti jeho prevence a rizika v rámci zdravotnického povolání. Výstupem bude zjištění, zda existuje korelace mezi proměnnými: syndrom vyhoření, strategie zvládání …více
Abstract:
This thesis focuses on comparing the risk of burnout syndrome in two different hospital departments. The aim of the theoretical section is to deliver overview of suitable methods aiding prevention and lowering the risk of burnout syndrome in medical professionals. The outcome is to determine whether there is a correlation between variables: burnout syndrome, stress management strategy and overall wellbeing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta