Bc. Zuzana Koslerová

Diplomová práce

Angažovanost a motivace zaměstnanců jako strateigcký prvek řízení lidských zdrojů v konkrétní společnosti

Employee engagement and motivation as a strategic element of the people management in concrete company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá angažovaností a motivací zaměstnanců, jakožto zásadními faktory ovlivňujícími výkonnost a úspěšnost firem v současném náročném podnikatelském prostředí První část diplomové práce představuje úvod do problematiky angažovanosti a motivace pracovníků, nabízí vysvětlení a charakteristiku základních pojmů a nástrojů ovlivňujících angažovanost a motivaci a zabývá se metodami jejich …více
Abstract:
This thesis deals with employee engagement and motivation as essential factors influencing business performance and success in today´s demanding business environment. The first part of the thesis focuses on explanation of these two terms and characterization of the main factors influencing employee engagement and motivation and offers methods to measure this. On the basis of acquired theoretical findings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Budil
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní