Theses 

Responzivní webdesign – Jakub Hnízdil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Jakub Hnízdil

Diplomová práce

Responzivní webdesign

Responsive webdesign

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na responzivní webdesign. Jejím hlavním cílem je poskytnout ucelený pohled na tvorbu webových stránek právě v tzv. responzivním provedení a tím jejím čtenářům předat povědomí nejen o samotném pojmu responzivní webdesign, ale také i o jiných způsobech vytváření mobilních webů. Dále se tato práce zabývá sestavením přehledu a porovnání vybraných technologií a frameworků s podporou tvorby responzivních webových stránek. Každé skupině technologií či postupů je věnována samostatná kapitola tak, aby se čtenář mohl jednoduše a přehledně vracet k jednotlivým pojmům. Po přečtení této práce by si měl čtenář odnést nejen podrobné znalosti v oblasti responzivního webdesignu, ale také rady a návody pro tvorbu webových stránek a pro rozhodování při volbě jednotlivých druhů technologií, které je možné při tvorbě webových stránek využívat.

Abstract: This Master thesis focuses on responsive web design. The main objective is to provide comprehensive view of the website created in so-called responsive realization, and impart awareness to readers not only about idea of responsive web design itself, but also about other ways of creating mobile webs. Furthermore, thesis deals with constructing of overview and comparison of selected technologies and frameworks with support of creating responsive websites. Every group of technologies or procedures is discussed in single chapter, to let reader simple and clearly return to particular concepts. After reading this thesis the reader should acquire not only detailed knowledge about responsive web design, but also suggestions and manuals for creating websites and for decisions in choosing the type of technology, which is possible to use to creating websites.

Klíčová slova: mobilní web, responzivní webdesign, framework, mobile first, CSS preprocesor, desktop first

Keywords: desktop first, framework, CSS preprocesor, mobile first, responsive webdesign, mobile web

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Jiří Rosík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45301

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 19:01, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz