Theses 

eGovernment a implementace inovace - vybraný subjekt veřejné správy – Bc. Andrea Leskovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Andrea Leskovská

Bakalářská práce

eGovernment a implementace inovace - vybraný subjekt veřejné správy

eGovernment and implementation of innovation - selected public authority

Anotace: Cílem bakalářské práce na téma E-government a implementace inovace – vybraný úřad, je na základě analýzy implementace vybraného projektu e-governmentu konkrétního úřadu zhodnotit, za jakých předpokladů přináší e-government inovaci. První část práce pojednává o inovacích ve veřejné správě. Přináší také přehled o hnacích mechanismech, typech a cílech inovací. Následující část je zaměřena na inovace v kontextu e-governmentu včetně souvisejících trendů a bariér. Stěžejní část práce pak pomocí případové studie vybraných projektů e-governmentu hodnotí, jaké inovace projekty skutečně přinesly a zda byl jejich předpokládaný efekt naplněn.

Abstract: The goal of the bachelor thesis “E-government and implementation of innovation - selected public authority” is to evaluate, based on the analysis of the implementation of the selected e-government project of particular authority, the specific conditions under which e-government delivers innovation. The first part deals with innovations in public administration. It also gives an overview of the drivers, types and goals of innovations. The following section focuses on innovation in the context of e-government, including related trends and barriers. The main part of the thesis assesses, with the help of the case study of selected e-government projects, which innovations projects really brought and whether the anticipated effects were reached.

Klíčová slova: E-government, implementace, inovace, veřejná správa, projekt, Informační a komunikační technologie, bariéry, implementation, innovation, public administration, project, Information and communication technologies, barriers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Plaček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 12:36, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz