Mgr. Ivo Poláček

Bachelor's thesis

Rasismus a jeho projevy

Racism and its Manifestations
Abstract:
V mé bakalářské práci se zabývám problémem menšin a projevům rasismu vůči nim na území České republiky.Práce je rozdělena do tří částí. V první jsou definovány klíčové pojmy,se tkerými se v obslasi rasismu setkáváme. Druhá část informuje o aktuálním stavu rasismu a postoje českých občanů k národnostním menšinám. Poslední část se zabývá řešením situace pomocí multikulturní výchovy a jejího začlenění …more
Abstract:
The thesis focuses on the issue of minorities in the Czech Republic and various demonstrations of racism fowards them.The whole work is divided into three parts. The key words which we meet with in the field of racism are defined in the first part. The second one provides information about the actual state of racism and attitudes of Czech citizens towards minorities. The last part deals with a solution …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2007
  • Supervisor: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature