Veronika Kateřina Jechová

Bakalářská práce

Informační linka Policie ČR ( non-emergency calls )

Police non-emergency line
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením systému příjmu hovorů směrovaných na tísňovou linku Policie České republiky, provádí charakteristiku organizační struktury tohoto subjektu, prezentuje historii a rozvoje systému přijmu tísňového volání. V logickém postupu popisuje aplikované činnosti operátorů těchto linek, identifikuje rizika, která příjem oznámení od občanů mohou v praxi ohrozit a nabízí možnosti …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the evaluation of the system for receiving calls directed to the emergency line of the Police of the Czech Republic, characterizes the organizational structure of this entity, presents the history and development of the system for receiving emergency calls. In a logical procedure, it describes the applied activities of the operators of these lines, identifies risks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2022
  • Vedoucí: Ing. Miloš Zajíc, MBA
  • Oponent: plk. Mgr. Bc. František Habada

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.