Kateřina Batelková

Bakalářská práce

Koncept CSR ve společnosti Atlas Copco Services, s.r.o.

Corporate social responsibility in Atlas Copco Services company
Anotace:
Batelková, K. Koncept CSR ve společnosti Atlas Copco Services s.r.o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Bakalářská práce se zabývá společenskou odpovědností ve společnosti Atlas Copco Services s.r.o. Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout opatření na rozšíření a zlepšení společensky odpovědných aktivit. V literární rešerši je popsána společenská odpovědnost firem a s ní …více
Abstract:
Batelková, K. Corporate social responsibility in Atlas Copco Services company. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2019. The bachelor thesis follows up on social responsibility of company Atlas Copco Services s.r.o. The main goal of the bachelor thesis is to propose measures on an extension and improvement of social responsibility activities. The literature review describes corporate social responsibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta