Mgr. Jan Hlavsa

Diplomová práce

Trestní právo hmotné a procesní ČR po 1. 1. 1993 – základní rysy jejich reformy

Criminal Law and Criminal Process Law of the Czech Republic after the 1. 1. 1993 – the basic features its reform
Anotace:
Cíl této práce, jak vyplývá již z názvu, je porovnat a zhodnotit stav trestního práva před a po novelách, které mění jeho zákonná ustanovení. Na změnu trestních zákonů má vliv nejen vnitrostátní dění, ale i situace v Evrospké Unii nahrává změnám v našem právním systému. V závěru mé práce se pokusím srovnat trestněprávní úpravu na Slovensku a v České republice a také vystihnout hlavní cíle nové trestněprávní …více
Abstract:
The title of my graduation thesis “Criminal Law and Criminal Process Law of the Czech Republic after January 1st 1993 – the basic features its reform” prompts you about the content of my thesis. The goal of this thesis, which results from its name itself, is to compare and evaluate the state of Criminal Law before and after the novels that change its legalities. The change of the Criminal Code is influenced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2008
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta