Bc. Martina Křístková

Master's thesis

Hodnocení autonomní regulace kardiovaskulárního systému u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní vyšetřovanými metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence

Evaluation of autonomous control of cardiovascular system of patients with multiplex sclerosis examinated by spectral analysis of heart rate variability
Abstract:
Předkládaná práce se zabývá hodnocením autonomního nervového systému pomocí metody spektrální analýzy variability srdeční frekvence u osob s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Porovnávali jsme hodnoty variability srdeční frekvence při spontánním a řízeném dýchání u vybraného souboru pacientů (n = 35). Poté jsme vytvořili 2 skupiny (n1 = 11, n2 = 11) podle převažujícího tonu sympatiku, respektive parasympatiku …more
Abstract:
The aim of this study was evaluation of autonomous nervous system using spectral analysis of heart rate variability in a group of patients with the multiple sclerosis. We compared values of heart rate variability during spontaneous respiration and respiration in accordance with metronome in group of patients (n = 35). Then we selected 2 groups of 11 pacients according to sympathetic or parasympahetic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Lumír Konečný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta