Theses 

Analýza Corporate Identity společnosti Starbucks – Ing. Pavla Mautvicová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Pavla Mautvicová

Bakalářská práce

Analýza Corporate Identity společnosti Starbucks

Starbucks Corporate Identity Analysis

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní identity. V teoretické části je firemní identita nejprve definována a dále jsou rozebírány veškeré její složky. Praktická část je pak zaměřena na analýzu firemní identity společnosti Starbucks, která je doplněna o dotazníkové šetření, které zkoumá, jak se společnosti daří komunikovat s veřejností, jakou má image a jaké je o ní povědomí.

Abstract: This bachelor thesis addresses the issues of corporate identity. In the theoretical part, corporate identity is defined and later on, all its components are analysed. The practical part of the work engages in analysing corporate identity of Starbucks and is completed with survey research aiming to discover how the company communicates with public, what image it has and how high the brand awareness is.

Klíčová slova: Firemní identita, firemní image, firemní design, firemní komunikace, firemní kultura, produkt, Corporate identity, corporate image, corporate design, corporate communications, corporate culture, product

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 03:47, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz