Bc. Soňa Smejkalová, DiS.

Diplomová práce

Corporate Identity konkrétní společnosti

Corporate Identity of a specific company
Anotace:
SMEJKALOVÁ, Soňa. Corporate Identity konkrétní společnosti. Diplomová práce. Vysoká škola hotelová. Praha: 2015. 101 stran. Diplomová práce s názvem Corporate Identity konkrétní společnosti se zabývá vytvořením jednotného vizuálního stylu určité společnosti, která na trhu působí již řadu let, ale tuto svoji stránku dosud opomíjela. Práce řeší i další prvky, které s vizuálním stylem souvisí. Diplomová …více
Abstract:
The thesis entitled Corporate Identity particular company is engaged in the creation of a uniform visual style of a company that has been in business for many years, but this hitherto neglected its website. Work also covers other elements that relate to the visual style. This thesis aims to create a corporate identity of the company in order to increase its chances on the market. The dissertation is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Holoubek
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace