Theses 

Vliv public relations na image firmy – Michaela Bělíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Michaela Bělíková

Bakalářská práce

Vliv public relations na image firmy

Public relations impact on company image

Anotace: Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou oboru public relations a jeho vlivem na image firem. Zahrnuje pohled na PR v historickém kontextu, vymezení pojmů public relations a media relations a rozbor oblastí, nástrojů a strategií PR společně s legislativními a etickými omezeními. Praktická část prostřednictvím dotazníkového průzkumu a analýzy získaných dat zkoumá souvislost mezi image firmy a interním public relations.

Abstract: The theoretical part of the bachelor thesis deals with issues of public relations and its influence on the image of companies. It includes a view of PR in a historical context, defining public relations and media relations, and analyzing areas, tools, and PR strategies along with legislative and ethical constraints. The practical part, through a questionnaire survey and the analysis of acquired data, examines the connection between the image of the firm and internal public relations.

Klíčová slova: Public relations, media relations, korporátní komunikace, image, firma, propagace, identita, strategie, publicita, interní komunikace Public relations, corporate communications, company, promotion, identity, internal communication, strategy, publicity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:42, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz