Michaela Bělíková

Bakalářská práce

Vliv public relations na image firmy

Public relations impact on company image
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou oboru public relations a jeho vlivem na image firem. Zahrnuje pohled na PR v historickém kontextu, vymezení pojmů public relations a media relations a rozbor oblastí, nástrojů a strategií PR společně s legislativními a etickými omezeními. Praktická část prostřednictvím dotazníkového průzkumu a analýzy získaných dat zkoumá souvislost mezi image …více
Abstract:
The theoretical part of the bachelor thesis deals with issues of public relations and its influence on the image of companies. It includes a view of PR in a historical context, defining public relations and media relations, and analyzing areas, tools, and PR strategies along with legislative and ethical constraints. The practical part, through a questionnaire survey and the analysis of acquired data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace